ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής
bullet
Προκήρυξη

 

ΥΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (σύνολο)
  Κείμενο Υπουργικής Απόφασης
  Παράρτημα Α - Ενδιάμεση Φορείς Διαχείρισης
  Παράρτημα Β - ΚΑΔ Ελεύθεροι Επαγγελματίες
  Παράρτημα Γ - Μικροί Ορεινοί ΟΤΑ
  Παράρτημα Δ - Επιλέξιμες Ενέργειες - Δαπάνες
  Παράρτημα Ε - Αίτηση - Έντυπο Υποβολής
  Παράρτημα ΣΤ - Κριτήρια Αξιολόγησης
  Παράρτημα Ζ - Τυπικά Δικαιολογητικά Ελέγχου και Εκταμίευσης
   
Παράταση υποβολήςΗ κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster