Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ενισχύονται οικονομικά επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με την προμήθεια σύγχρονου και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού. Με ποσοστό ενίσχυσης (επιχορήγησης) 50% ή 80% ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης έναρξης δραστηριότητας και με μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 6.250€ έως 40.000€, ανάλογα με τη κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας και την ημερομηνία πρώτης έναρξης δραστηριότητας.

     
Η δράση
 
 
     
Χρήσιμες Πληροφορίες
 
 
     
Υποβάλλετε ηλεκτρονικά την πρότασή σας
 
 
     
Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster