ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΣΤΙΚΑ

Στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης, δηλαδή σε αστικές περιοχές των Περιφερειών που αντιμετωπίζουν μείζονα αναπτυξιακά προβλήματα ή προβλήματα υποβάθμισης θα προκηρυχθεί η ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στις θεματικές ενότητες Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο και Παροχή Υπηρεσιών και στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η προκήρυξη αφορά συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 59 Μ€, για επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000€ έως 165.000€, με ποσοστό επιχορήγησης 60%. Η προκήρυξη θα υλοποιηθεί με καθεστώς De Minimis και απευθύνεται σε υφιστάμενες ή κατά περίπτωση υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

     
Η δράση
 
 
     
Χρήσιμες Πληροφορίες
 
 
     
Υποβάλλετε ηλεκτρονικά την πρότασή σας
 
 
     
Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster