ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ που θα επενδύουν αποκλειστικά και μόνο σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομές της μεταποίησης και του τουρισμού, καθώς και σε επιχειρήσεις πληροφορικής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 11.2 Μ€ δ.δ. και θα εφαρμοστεί σε 8 ΠΕΠ, ανάλογα με το περιεχόμενο της εκάστοτε δράσης. Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να κυμαίνεται από 10.000€ έως 200.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 50%.

     
Η δράση
 
 
     
Χρήσιμες Πληροφορίες
 
 
     
Υποβάλλετε ηλεκτρονικά την πρότασή σας
 
 
     
Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster