ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG III

Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ' ΚΠΣ και των Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 403.700.000€, τα οποία ανάλογα με το επενδυτικό ενδιαφέρον δύναται να φτάσουν το ποσό των 499.000.000€, από πόρους των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ελληνικό Δημόσιο και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

     
Η δράση
 
 
     
Χρήσιμες Πληροφορίες
 
 
     
Υποβάλλετε ηλεκτρονικά την πρότασή σας
 
 
     
Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster