ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής
bullet
Εμπλεκόμενοι φορείς για τη χορήγηση των ενισχύσεων

 

  1. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Υπ.Οι.Ο.) - Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Α.) - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.)
  2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
  3. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ)
  4. Η Επιτροπή Ενστάσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster