ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής
bullet
Φόρμα Υποβολής

Η φόρμα υποβολής πρέπει να συμπληρωθεί για να μπορέσετε να υποβάλλεται την πρότασή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων . Όταν επιλέξετε το παρακάτω link είναι πολύ σημαντικό το αρχείο να αποθηκευτεί στο τοπικό σας δίσκο (επιλογή Save/Αποθήκευση στο διάλογο που θα αναδυθεί) και στην συνέχεια να αποσυμπιεστεί.

Κατεβάστε τη φόρμα υποβολής (έκδοση 1.6)

Σε περίπτωση που είχατε κατεβάσει την φόρμα υποβολής έκδοσης 1.1 πρέπει οπωσδήποτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την τελευταία έκδοση. Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων δέχεται προτάσεις που έχουν συνταχτεί με την έκδοση 1.2 ή νεότερη.

Σε περίπτωση που είχατε κατεβάσει την φόρμα υποβολής έκδοσης παλαιότερης έκδοσης (εκτός της 1.1), δεν είναι απαραίτητο να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την τελευταία έκδοση, εκτός και εάν:

Α. Ο ΚΑΔ της επιχείρησής σας δεν μπορούσε να επιλεχθεί στην έκδοση αυτή.

Β. Το επιλέξιμα ποσό είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό στη κατηγορία δαπάνης 3 - Εξειδικευμένος Τεχνολογικός Εξοπλισμός.

Γ. Η ημερομηνία τρέχουσας έναρξης είναι μεταγενέστερη της 31/12/2008.

Συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις για τη φόρμα υποβολής

  1. Το δημοτικό μου διαμέρισμα δεν είναι αντιστοιχισμένο στο σωστό δήμο

    Προς το παρόν επιλέξετε το σωστό δημοτικό διαμέρισμα έστω και με λανθασμένο δήμο. Στην συνέχεια θα φροντίσουμε να ενημερωθεί η πρότασή σας με το σωστό δήμο.

  2. Τι να συμπληρώσω στο πεδίο ημερομηνία τρέχουσας έναρξης;

    Εφόσον δεν είχε γίνει παύση της δραστηριότητας μετά την πρώτη έναρξη, συμπληρώστε το πεδίο με την ημερομηνία πρώτης έναρξης.
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster