ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Γ' προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ μέσω των ΠΕΠ προβλέπει την επιχορήγηση μέσα από τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2000 - 2006 (Γ'ΚΠΣ) ίδρυσης νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή εκσυγχρονισμού υφισταμένων ΜΜΕ στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης στον τομέα της μεταποίησης είναι 138.419.900 € και στον τομέα του τουρισμού είναι 71.535.400 €.

     
Η δράση
 
 
     
Χρήσιμες Πληροφορίες
 
 
     
Υποβάλλετε ηλεκτρονικά την πρότασή σας
 
 
     
Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster