ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΔΟΜΗ
Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Νέα - Ανακοινώσεις

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Φορολογικά Κίνητρα

ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Πίνακας Ενεργών Έργων σε Διαδικασία Αδειοδότητσης

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νομοθετήματα Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
Διαβουλεύσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Στοιχεία Επικοινωνίας
bullet
Διαβουλεύσεις

- Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) «Δημιουργία σύνθετης τουριστικής επένδυσης τύπου resort στο Δήμο Καρύστου του νομού Ευβοίας της εταιρείας "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ Μ.ΕΠ.Ε.". (ΝΕΟ)

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Κορνάρου 1 και Ερμού, 10563 Αθήνα, αρμόδιοι υπάλληλοι Δ. Βοϊβόντας και Α. Τσόκα, τηλ.: 2103286429 & 210 3286122), ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων στo Δήμο Καρύστου του νομού Ευβοίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της κ.υ.α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. οικ.40238/25-10-2017 (Β' 3759):

α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Σχετικά Αρχεία:

 1. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (PDF - 17,067 KB)
 2. Μελέτη Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης
  (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) (PDF - 539 KB)
 3. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (PDF - 11,827 KB)

- Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) «PROJECT BLUE» στη θέση «Φερά Γκρεμνά - Βατούδια» της Δ.Κ. ¶νω Μεράς του Δήμου Μυκόνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Κορνάρου 1 και Ερμού, 10563 Αθήνα, αρμόδιοι υπάλληλοι Δ. Βοϊβόντας και Α. Τσόκα, τηλ.: 210 3286429 & 210 3286122) ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων «PROJECT BLUE» στη θέση «Φερά Γκρεμνά - Βατούδια» της Δ.Κ. ¶νω Μεράς του Δήμου Μυκόνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της κ.υ.α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α οικ. 40238/25.10.2017( Β΄3759):

α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Σχετικά Αρχεία:

 1. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (PDF - 12,043 KB)
 2. Μελέτη Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης
  (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) (PDF - 14,421 KB)
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
 3. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (PDF - 14,812 KB)

- Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Σχεδίου Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. της Στρατηγικής Επένδυσης «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο», θέση «Καραπέτης» νήσου Μυκόνου, της εταιρείας «BLUE IRIS AE» - 08.08.2019

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Κορνάρου 1 και Ερμού, 10563 Αθήνα, αρμόδιοι υπάλληλοι Δ. Βοϊβόντας και Α. Τσόκα, τηλ.: 210 3286429 & 210 3286122), ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων στη θέση Καραπέτης της νήσου Μυκόνου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της κ.υ.α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. οικ.40238/25-10-2017 (Β’ 3759):

α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Σχετικά Αρχεία:


- Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του σχεδίου Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. της Στρατηγικής Επένδυσης «Elounda Hills» στη θέση Πλευρά, Δήμου Αγίου Νικολάου, Π.Ε. Λασιθίου, Περιφέρειας Κρήτης της εταιρίας «MIRUM HELLAS» - 21.11.2018

Η Δ/νση Αδειοδοτήσεων Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, (Ταχ. Δ/νση: Κορνάρου 1 & Ερμού, 10563 Αθήνα, Τριαντ. Κατινιώτης, 2103286151) ως αρχή σχεδιασμού του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) για την επένδυση «Elounda Hills» στη νήσο Κρήτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (ΦΕΚΒ΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Σχετικά Αρχεία:

 • ΣΜΠΕ ΕΣΧΑΣΕ ELOUNDA HILLS (PDF - 3,95 KB)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΓΓΡΑΦΑ (ZIP - 1,96 KB)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΜΕΡΟΣ Α΄-
  ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΕΜΑΤΩΝ (ZIP - 13,4 KB)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΜΕΡΟΣ Β΄ (ZIP - 11,60 KB)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (PDF - 1,70 KB)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ - ΜΕΡΟΣ Α΄ (ZIP - 7,97 KB)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ - ΜΕΡΟΣ Β΄ (ZIP - 8,19 KB)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ - ΜΕΡΟΣ Γ΄ (ZIP - 11,00 KB)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ - ΜΕΡΟΣ Δ΄ (ZIP - 9,66 KB)

- Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Σχεδίου Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. για την κατασκευή και λειτουργία πολυτελούς τουριστικής μονάδας VIP Exclusive Club στη νήσο «Σκορπιός» της εταιρείας «ΜΥΚΗΝΑΙ ΑΕ» - 09.08.2018

 • Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) στη νήσο ΣΚΟΡΠΙΟΣ (ZIP - 9,26 KB)
 • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) σχεδίου ΕΣΧΑΣΕ στη νήσο ΣΚΟΡΠΙΟΣ

  Μέρος Α' (ZIP - 8,79 KB)
  Μέρος Β' (ZIP - 9,60 KB)
  Μέρος Γ' (ZIP - 17,6 KB)
 • Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας του σχεδίου ΕΣΧΑΣΕ στη νήσο ΣΚΟΡΠΙΟΣ

  Μέρος Α' (ZIP - 9,58 KB)
  Μέρος Β' (ZIP - 5,68 KB)
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster