ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η διαδικασία αδειοδότησης των Στρατηγικών Επενδύσεων έχει αλλάξει ριζικά με τη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων από αρχές του 2014. Η νέα υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει στελεχωθεί και λειτουργούν όλες οι οργανικές της μονάδες.

Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop) για την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων και συμβάλλει κατά τρόπο καθοριστικό στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, της σύγχυσης των αρμοδιοτήτων και των καθυστερήσεων που διαχρονικά αντιμετώπιζαν οι υποψήφιοι στρατηγικοί επενδυτές.

Ταυτόχρονα, καλύπτει ένα θεσμικό κενό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης, η οποία δεν διέθετε μια υπηρεσία ή έναν οργανισμό που να ασχολείται αποκλειστικά, ουσιαστικά και συστηματικά, με την ολοκλήρωση της αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων, που με δεδομένη την κρίσιμη οικονομική συγκυρία, καθίστανται αναγκαίες λόγω των σημαντικών ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων τους στη συνολική οικονομία της χώρας.

Επιπρόσθετα, η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, εκτός από τη διεκπεραίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας, συμβάλλει αποφασιστικά και στην οργάνωση μιας σταθερής και φιλικής επενδυτικής πολιτικής, προκειμένου η χώρα μας να καταστεί ένας σημαντικός πόλος έλξης ξένων επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), τα οποία αποτελούν ένα νέο χωροταξικό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό εργαλείο - Προεδρικό Διάταγμα στο πρότυπο των Ειδικών Σχεδίων Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων - (ΕΣΧΑΔΑ για τη δημόσια περιουσία).

Σκοπός

Σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων είναι η χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής, ο σχεδιασμός και η οργάνωση των στρατηγικών επενδύσεων, η λειτουργία της ως Υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Προϊστάμενος : Νικόλαος Αγαλιώτης

     
ΔΟΜΗ
 
 
     
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
 
 
     
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
     
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
 
 
     
ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
 
 
     
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 
 
     
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
 
 
     
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
     
Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster