ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΔΟΜΗ
Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Νέα - Ανακοινώσεις

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Φορολογικά Κίνητρα

ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Πίνακας Ενεργών Έργων σε Διαδικασία Αδειοδότησης

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νομοθετήματα Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
Διαβουλεύσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Στοιχεία Επικοινωνίας
bullet
Συχνές Ερωτήσεις (1/2)

Τελευταία ενημέρωση: 17/10/2014

Ερώτηση 1: Ποιές επενδύσεις χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές και με ποια κριτήρια;

Απάντηση:

Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3894/2010, νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση.

Οι Στρατηγικές Επενδύσεις αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση, αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό ή στη διατήρηση υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων:

α. στη βιομηχανία,
β. στην ενέργεια,
γ. στον τουρισμό,
δ. στις μεταφορές και επικοινωνίες,
ε. στην παροχή υπηρεσιών υγείας,
στ. στη διαχείριση απορριμμάτων,
ζ. σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας,
η. στον τομέα εκπαίδευσης,
θ. στον τομέα του πολιτισμού,
ι. στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων και
ια. στην παροχή υπηρεσιών, εν γένει, του τριτογενούς τομέα,
εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις που τίθενται με το συγκεκριμένο άρθρο και αποτελούν συνάρτηση του ύψους του επενδυτικού σχεδίου, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αριθμού θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ή διατηρούνται.

Συνολικό κόστος της επένδυσης Τομέας Θέσεις εργασίας
(100.000.000) Σε κάθε τομέα -
(15.000.000) Βιομηχανία -
(3.000.000) έργα στο πλαίσιο του ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA -
(40.000.000) Σε κάθε τομέα 120 νέες θέσεις εργασίας
- Σε κάθε τομέα 150 νέες θέσεις εργασίας ή διατηρούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εξακόσιες (600)
- Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (5.000.000)

Παραπομπή στον νόμο 3894/2010, στο άρθρο 1

Οι Στρατηγικές Επενδύσεις πραγματοποιούνται είτε από το Δημόσιο είτε από ιδιώτες είτε με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με το ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α΄) είτε με συμβάσεις μικτής μορφής. Η αίτηση για την εξέταση ένταξης των στρατηγικών επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων υποβάλλεται από τον κύριο του έργου.

                                                                                                                  Επόμενη σελίδα »

Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster