ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΔΟΜΗ
Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Νέα - Ανακοινώσεις

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Φορολογικά Κίνητρα

ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Πίνακας Ενεργών Έργων σε Διαδικασία Αδειοδότησης

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νομοθετήματα Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
Διαβουλεύσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Στοιχεία Επικοινωνίας
bullet
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, ως υπηρεσίας μιας στάσης για την αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων, καθορίστηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 4146/2013.

Διατάξεις του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) - Άρθρα 12 έως 14

Με το προεδρικό διάταγμα, 157/2013 καθορίστηκε η επιμέρους διάρθρωση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Οι διατάξεις του παραπάνω π.δ. ενσωματώθηκαν στο π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.» που τίθεται σε ισχύ από 3/11/2014.

  • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 157: Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (130kb)

Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster