ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΔΟΜΗ
Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Νέα - Ανακοινώσεις

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Φορολογικά Κίνητρα

ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Πίνακας Ενεργών Έργων σε Διαδικασία Αδειοδότησης

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νομοθετήματα Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
Διαβουλεύσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Στοιχεία Επικοινωνίας
bullet
Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.

Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες στρατηγικές επενδύσεις και ειδικά την αξιοποίηση της παράκτιας ζώνης από το ΣΕΦ μέχρι το Σούνιο, χάρη και στις συντονιστικές προσπάθειες της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων έχει ολοκληρωθεί η παραχώρηση των ακινήτων της ζώνης αυτής στο Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε. το οποίο θα επιληφθεί με την αξιοποίηση των εν λόγω ακινήτων.

Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.»

Με το ν.4146 (ΦΕΚ Α' 90, 18.4.2013) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» συστήθηκε η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», με διάρκεια ζωής ενενήντα εννέα (99) έτη.

Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, η διαχείριση και η αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Ν.Π.Δ.Δ., που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του ακρωτηρίου Σουνίου, (εξαιρουμένων του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, του Αγίου Κοσμά, του ΣΕΦ, του Αστέρα της Βουλιαγμένης και των μαρινών Αλίμου και Γλυφάδας).

Τα ακίνητα της υπό Αξιοποίηση Περιοχής

Παραχωρούνται στην εταιρεία με κοινές υπουργικές αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών ή μεταβιβάζονται σε αυτήν μέσω αγοραπωλησίας, δωρεάς, κληροδοτήματος ή άλλου τύπου σύμβασης.

Διοίκηση

Η «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» διοικείται από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο απαρτίζεται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» θα διαχειρισθεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ανάπλασης στη Μεσόγειο, την αναδιαμόρφωση του Παράκτιου Αττικού Μετώπου, γνωστού και ως «Αθηναϊκή Ριβιέρα».

Η οργανωμένη αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου της Αττικής θα παρέχει:

  • την πρόσβαση των πολιτών και επισκεπτών στο παράκτιο μέτωπο
  • τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής
  • την πλήρη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους
  • το βέλτιστο καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης
  • την υλοποίηση των αναγκαίων συμπληρωματικών υποδομών
  • τη δημιουργία υπεραξιών για όλη την Αττική

Με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:

παραχωρήθηκαν ακίνητα του Δημοσίου στην «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» Α.Ε.

Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster