ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις:
1-200, 201+

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής
bullet
Προκήρυξη


ΚΥΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
   
Παράταση υποβολής
   
1η Τροποποίηση ΚΥΑ
   
2η Τροποποίηση ΚΥΑ
   
3η Τροποποίηση ΚΥΑ
   
4η Τροποποίηση ΚΥΑ
   
5η Τροποποίηση ΚΥΑ
   Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster