ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις:
1-200, 201+

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής
bullet
Φόρμα Υποβολής

Η φόρμα υποβολής πρέπει να συμπληρωθεί για να μπορέσετε να υποβάλλετε την πρότασή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Όταν επιλέξετε το σύνδεσμο είναι πολύ σημαντικό το αρχείο να αποθηκευτεί στο τοπικό σας δίσκο (επιλογή Save/Αποθήκευση στο διάλογο που θα αναδυθεί) και στην συνέχεια να αποσυμπιεστεί.

Κατεβάστε τη φόρμα υποβολής (έκδοση 1.6.1)

Σε περίπτωση που είχατε κατεβάσει την φόρμα υποβολής έκδοσης 1.1 (A_espa_1_1_090831) πρέπει οπωσδήποτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την τελευταία έκδοση. Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων δεν κάνει πλέον αποδεκτές προτάσεις που έχουν συνταχθεί με την έκδοση 1.1.

Σε περίπτωση που είχατε κατεβάσει την φόρμα υποβολής έκδοσης παλαιότερης έκδοσης (εκτός της 1.1), δεν είναι απαραίτητο να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την τελευταία έκδοση, εκτός και εάν:

Α. Κάποιος βαθμολογούμενος εταίρος/μέτοχος της επιχείρησής σας δεν είναι φυσικό πρόσωπο.

Β. Κάποιος εταίρος/μέτοχος της επιχείρησής σας είναι ξένη επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ.

Γ. Αν το δημοτικό σας διαμέρισμα δεν είναι αντιστοιχισμένο στο σωστό δήμο.

Συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις για τη φόρμα υποβολής

  1. Πως συμπληρώνεται η θεματική ενότητα και η γεωγραφική ζώνη;

    Η θεματική ενότητα θα ενημερωθεί αυτόματα βάσει των Επιλεγμένων ΚΑΔ2008.
    Η γεωγραφική ζώνη θα ενημερωθεί αυτόματα βάσει του τόπου εγκατάστασης της επένδυσης.

  2. Ο ΚΑΔ μου τελειώνει σε "00" και δεν μπορώ να τον βρω στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας υποβολής.

    Αν ο ΚΑΔ τελειώνει σε "00" τερματίστε την επιλογή του στο ανώτερο επίπεδο, π.χ. αν έχετε ΚΑΔ 46.13.11.00 επιλέξτε 46.13.11, ή αν έχετε ΚΑΔ 46.13.00.00 επιλέξτε 46.13.
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster