ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις:
1-200, 201+

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την πρόταση σας
Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής
bullet
Οδηγοί και ΈντυπαΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (έκδοση 6/10/09)
ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
   
ΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (σύνολο)
  ΥΑ Διάθεσης Πιστώσεων
  Παράρτημα Α - Κατανομή Δ.Δ. ανά Περιφέρεια
  Παράρτημα Β - Γεωγραφικές Ζώνες

Τροποποίηση της ΥΑ με 36318_ΕΥΣ5868_17.07.2009

Τροποποίηση της ΥΑ Διάθεσης Πιστώσεων με 24568_ΕΥΣ3972_08.06.2010

   
ΥΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
   
1η Τροποποίηση ΥΑ Ρύθμισης Θεμάτων
   
Εγκύκλιος για μεταβιβάσεις/μετατροπές επιχειρήσεων (ΑΠ45385/ΕΥΣ7455)
Εγκύκλιος Α΄ Δράση ΕΣΠΑ - 31.01.2011
Κοινώχρηστοι Χώροι
Οδηγίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Α' Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Υπ.Οι.Ο. στο ΕΣΠΑ σχετικά με την δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που λειτουργούν βάσει σύμβασης δικαιόχρησης (Franchise)
   
Υπουργική Απόφαση Τήρησης Μακροχρονίων Υποχρεώσεων
1η Τροποποίηση της ΥΑ Τήρησης Μακροχρονίων Υποχρεώσεων


Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster