Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΔΟΤA
Έκδοση οριστικού Πίνακα Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α' κύκλο του 2014
Ανάρτηση: 30/6/2014

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Έκδοση οριστικού Πίνακα Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α' κύκλο του 2014
Ανάρτηση: 30/6/2014

Περιφέρεια Αττικής
Έκδοση οριστικού Πίνακα Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α' κύκλο του 2014
Ανάρτηση: 30/6/2014

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Έκδοση οριστικού Πίνακα Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α' κύκλο του 2014
Ανάρτηση: 30/6/2014

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Έκδοση οριστικού Πίνακα Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α' κύκλο του 2014
Ανάρτηση: 30/6/2014

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Έκδοση οριστικού Πίνακα Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α' κύκλο του 2014
Ανάρτηση: 30/6/2014

Περιφέρεια Ηπείρου
Έκδοση οριστικού Πίνακα Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α' κύκλο του 2014
Ανάρτηση: 30/6/2014

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έκδοση οριστικού Πίνακα Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α' κύκλο του 2014
Ανάρτηση: 30/6/2014

Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών
Έκδοση οριστικού Πίνακα Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α' κύκλο του 2014
Ανάρτηση: 30/6/2014

Περιφέρεια Μακεδονίας
Έκδοση οριστικού Πίνακα Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α' κύκλο του 2014
Ανάρτηση: 30/6/2014

Περιφέρεια Κρήτης
Έκδοση οριστικού Πίνακα Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α' κύκλο του 2014
Ανάρτηση: 30/6/2014

Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου
Έκδοση οριστικού Πίνακα Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α' κύκλο του 2014
Ανάρτηση: 30/6/2014

Περιφέρεια Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας
Έκδοση οριστικού Πίνακα Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α' κύκλο του 2014
Ανάρτηση: 30/6/2014

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Έκδοση οριστικού Πίνακα Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α' κύκλο του 2014
Ανάρτηση: 30/6/2014

Περιφέρεια Ηπείρου
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων - 1ου Εξαμήνου 2014
Ανάρτηση: 26/6/2014 (59kb)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων - 1ου Εξαμήνου 2014
Ανάρτηση: 26/6/2014 (76kb)

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΔΟΤA
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων - 1ου Εξαμήνου 2014
(Γενική Επιχειρηματικότητα)
Ανάρτηση: 26/06/2014 (149kb)

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΔΟΤA
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων - 1ου Εξαμήνου 2014
(Περιφερειακή Συνοχή)
Ανάρτηση: 26/06/2014 (166kb)

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΔΟΤA
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων - 1ου Εξαμήνου 2014
(Τεχνολογική Ανάπτυξη)
Ανάρτηση: 26/06/2014 (39kb)

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων - 1ου Εξαμήνου 2014
Ανάρτηση: 26/6/2014 (55kb)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων - 1ου Εξαμήνου 2014
Ανάρτηση: 26/6/2014 (101kb)

Περιφέρεια Αττικής
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων - 1ου Εξαμήνου 2014
Ανάρτηση: 26/6/2014 (35kb)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων - 1ου Εξαμήνου 2014
Ανάρτηση: 26/6/2014 (60kb)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων - 1ου Εξαμήνου 2014
Ανάρτηση: 25/6/2014 (51kb)

Περιφέρεια Κρήτης
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων - 1ου Εξαμήνου 2014
Ανάρτηση: 25/6/2014 (58kb)

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων - 1ου Εξαμήνου 2014
Ανάρτηση: 25/6/2014 (54kb)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων - 1ου Εξαμήνου 2014
Ανάρτηση: 25/6/2014 (77kb)

Πίνακες Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων Προηγούμενων Περιόδων


« Επιστροφή
Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster