Προκήρυξη Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

Ενισχύονται οικονομικά υφιστάμενες και νέες μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των υπηρεσιών και της «πράσινης οικονομίας» με εν δυνάμει καινοτομικά χαρακτηριστικά, με ποσοστό ενίσχυσης 50% και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 30.000 έως 300.000€ για τον τομέα της μεταποίησης και 20.000 έως 200.000€ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.

     
Η δράση
 
 
     
Χρήσιμες Πληροφορίες
 
Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster