Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη

bullet
Τι χρηματοδοτείται

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

  • Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών και διαμόρφωσης χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις
  • Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
  • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
  • Κατοχύρωση - Τροποποίηση Πατεντών - Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
  • Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών / Διαχειριστικών Συστημάτων
  • Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
  • Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
  • Ανάπτυξη Πρωτοτύπων
  • Λειτουργικές Δαπάνες


Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster