Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Η δράση
Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Χρήσιμες Πληροφορίες
Προκήρυξη

bullet
Οδηγοί και Έντυπα


Οδηγός Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"
   
Προσχέδιο Οδηγού Εφαρμογής
   
Ενημερωτικό Σημείωμα
   
Δελτίο Τύπου
   
Περίληψη Παράτασης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
   
Τροποποίηση Παράτασης της Προθεσμίας υποβολής προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013

 


Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster