ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2601/1998

Σημειώνεται ότι για τον επενδυτικό νόμο 3299/2004 ισχύουν νέα έντυπα και υποδείγματα καθώς και νέες υπουργικές αποφάσεις.

ΝΟΜΟΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 • Κείμενο του ΦΕΚ: PDF
 • Ν.2638/1998: PDF
 • Ν.2819/2000: PDF
 • Ν.2873/2000: PDF
 • Ν.2941/2001: PDF
 • Ν.2947/2001: PDF
 • Ν.2992/2002: PDF
 • Ν.2996/2002: PDF
 • Ν.3049/2002: PDF
 • Ν.3091/2002: PDF
 • Ν.3105/2003: PDF
 • Ν.3130/2003: PDF
 • Ν.3219/2004: PDF
 • Ν.3259/2004: PDF

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • Είδος επενδυτικών έργων εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων: PDF
 • Ενισχύσεις σε χώρες των Βαλκανίων: PDF
 • Εξαίρεση περιοχών από την επιχορήγηση για την ίδρυση-επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων: PDF
 • Περιορισμοί ενίσχυσης βάσει ΕΕ ορισμένων επενδύσεων γεωργικού τομέα κλπ: PDF
 • Απόφαση γεωργοκτηνοτροφικών και αλιευτικών (1η): PDF
 • Απόφαση γεωργοκτηνοτροφικών και αλιευτικών (2η): PDF
 • Δικαιολογητικά καταβολής leasing: PDF
 • Εκσυγχρονισμός camping: PDF
 • Κριτήρια υπαγωγής: PDF
 • Συνοδευτικά δικαιολογητικά αιτήσεων: PDF

ΕΝΤΥΠΑ και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
 • Αίτηση ν.2601: PDF
 • Εξαμηνιαίο δελτίο απασχόλησης προσωπικού: XLS
 • Εξαμηνιαίο δελτίο προόδου: XLS
 • Ερωτηματολόγιο - συνοδευτικό αιτήσεως: XLS

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
 • Αντιστοίχιση ενισχυόμενων δραστηριοτήτων με ΣΤΑΚΟΔ: PDF
 • Εγκύκλιος Δ περιοχής (περίπτ. (α), παρ 1, άρθρ. 4): PDF
 • Υπόδειγμα μελέτης για ξενοδοχειακές μονάδες: PDF
 • Υπόδειγμα μελέτης νέων επενδύσεων μεταποίησης: PDF
 • Υπόδειγμα μελέτης πρωτογενούς τομέα: PDF
 • Υπόδειγμα μελέτης σταθμών αυτοκινήτων: PDF
 • Ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων: PDF

Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster