Προκήρυξη Προγράμματος "Μεταποίηση στις νέες συνθήκες"

Ενισχύονται οικονομικά υφιστάμενες και κατά περίπτωση νέες μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των υπηρεσιών, με ποσοστό ενίσχυσης από 35 έως 45% ανάλογα τη γεωγραφική ενότητα και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€.

     
Η δράση
 
 
     
Χρήσιμες Πληροφορίες
 
Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster