ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004


ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  • Απόφαση: Συνοδευτικά δικαιολογητικά: (118kb)
  • Απόφαση: Ενισχυόμενες δαπάνες: (184kb)
  • Απόφαση: Επιπλέον ενίσχυση βάσει ΑΕΠ: (79kb)
  • Απόφαση: Εφοδιαστική αλυσίδα: (73kb)
  • Απόφαση: Παραγωγή μεταποίηση γεωργικών: (167kb)
  • Τροποποίηση: Μετάταξη Δράμας - Καβάλας (ν.3427/2005): (549kb)
  • Τροποποίηση: Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής (ν.3508/2006): (93kb)
  • Τροποποίηση: Ρύθμιση μεταβατικής περιόδου (ν.3550/2007): TIFF (95kb)
  • Εγκύκλιος εφαρμογής - πληροφοριακό σύστημα βαθμολόγησης: (71kb)
  • Πληροφοριακό σύστημα βαθμολόγησης κριτηρίων υπαγωγής: anaptyxiakos.ependyseis.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster