Προκήρυξη Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"

Ενισχύονται οικονομικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπό προϋποθέσεις μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών και επιλεγμένων κλάδων του εμπορίου για την έναρξη / συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης.
Οι μεγάλες και οι εμπορικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους επενδυτικό σχέδιο θα συνεργαστούν σε εξωστρεφείς δραστηριότητες με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και με τουλάχιστον μία (1) πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση, οι εμπορικές επιχειρήσεις.
Ενισχύονται και Ομάδες (τουλάχιστον τριών) πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με επιπλέον επιχορήγηση υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο, θα συνεργαστούν και μεταξύ τους με στόχο την ανάληψη εξωστρεφούς δραστηριότητας.

     
Η δράση
 
 
     
Χρήσιμες Πληροφορίες
 
Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster