Αρχική Σελίδα | Νομοθεσία | Υποστηρικτικό Υλικό | Υποστηρικτική Δομή | Επικοινωνία
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/07/2020
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΩΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 (257 kb) (ΝΕΟ)


Υποδείγματα βεβαιώσεων υλοποίησης της επένδυσης σε ποσοστό 100% σύμφωνα με την ΥΑ 133829/23-12-2019 (ΦΕΚ 4789Β')
Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/03/2020
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Βεβαίωση για τα έργα ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού (ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας) (61 kb)
Βεβαίωση για τα έργα ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού (104 kb)
Παράρτημα Τεχνικής Έκθεσης (143 kb)


Υποδείγματα βεβαιώσεων υλοποίησης της επένδυσης σε ποσοστό 50% σύμφωνα με την ΥΑ 51362/14-5-2019 (ΦΕΚ 1807Β')
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/07/2020
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Βεβαίωση για τα έργα ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού (ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας)(48 kb) (ΝΕΟ)
Βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή(48 kb)
Πρότυπο έκθεσης διασφάλισης(39 kb)
Βεβαίωση για τα έργα ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού(46 kb) (ΝΕΟ)


Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης για την υποβολή αιτήσεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/12/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αποθήκευση εγγράφου(36 kb)


ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/06/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αποθήκευση εγγράφου(2.347 kb)


Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα» των καθεστώτων «Γενικής Επιχειρηματικότητας», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/03/2019 (έχει διορθωθεί ο τύπος του κελιού «Πλήρωση κριτηρίων εξωστρέφειας», στο φύλλο <ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡ. 12> στα δύο αρχεία που αφορούν στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»)
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» - Τομέας Τουρισμού
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» - Τομέας Τουρισμού
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» - Τομέας Τουρισμού
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» - Τομέας Τουρισμού
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» - Τομέας ΤουρισμούΕγχειρίδιο με ερωτήσεις-απαντήσεις για την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/02/2017 (Βελτίωση Απάντησης 16)
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αποθήκευση εγγράφου(95 kb)


ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 - ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΠΕ ΚΑΙ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/02/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ Αποθήκευση εγγράφου(278 kb)
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Αποθήκευση εγγράφου(165 kb)


Αρχεία xls «Υπολογισμός Ενισχύσεων» και Οδηγίες Χρήστη των καθεστώτων «Γενικής Επιχειρηματικότητας», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/12/2016
Υπολογισμός Ενισχύσεων του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»
Υπολογισμός Ενισχύσεων του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» - Τομέας πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (ΚΥΑ 108612/17-10-2016)
Υπολογισμός Ενισχύσεων του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»
Υπολογισμός Ενισχύσεων του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» - Τομέας πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (ΚΥΑ 108612/17-10-2016)
Υπολογισμός Ενισχύσεων του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
Υπολογισμός Ενισχύσεων του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»
Οδηγίες Χρήστη για τον υπολογισμό των ενισχύσεων


Εγχειρίδιο με τις σημαντικότερες ερωτήσεις-απαντήσεις για την σύνταξη του Αναπτυξιακού Νόμου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/07/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αποθήκευση εγγράφου (165 Kb)


Χάρτης Ειδικών Περιοχών Ενίσχυσης
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/06/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αποθήκευση εγγράφου (264 Kb)


Περίληψη του Αναπτυξιακού Νόμου 2016
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/06/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αποθήκευση εγγράφου (487 Kb)


Συνοπτική Παρουσίαση του Αναπτυξιακού Νόμου 2016 στην ελληνική γλώσσα
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/06/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αποθήκευση εγγράφου (214 Kb)


Συνοπτική Παρουσίαση του Αναπτυξιακού Νόμου 2016 στην αγγλική γλώσσα
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04/05/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αποθήκευση εγγράφου (130 Kb)


Συνοπτική Παρουσίαση του Αναπτυξιακού Νόμου 2016 στην κινεζική γλώσσα
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04/05/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αποθήκευση εγγράφου (600 Kb)


ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2017 - 31.12.2020 (ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/10/2016
Αποθήκευση εγγράφου (51 Kb)


Οδηγός χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/10/2016
Αποθήκευση εγγράφου (1,342 Kb)
 
Ηλεκτρονική Υποβολή
Επισκεφθείτε ακόμα:
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής  webmaster