Αρχική Σελίδα | Νομοθεσία | Υποστηρικτικό Υλικό | Υποστηρικτική Δομή | Επικοινωνία
Επικοινωνία


ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Διεύθυνση: Λέκκα 23-25 (5ος όροφος), Αθήνα
Email:infodesk@mnec.gr
Τηλ: +30 210 3258800 - 804

Τα ερωτήματα που αφορούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ), καθώς και το θεσμικό πλαίσιο των Αναπτυξιακών Νόμων, υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης eHelpDesk.


 
Ηλεκτρονική Υποβολή
Επισκεφθείτε ακόμα:
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής  webmaster