Αρχική Σελίδα | Νομοθεσία | Υποστηρικτικό Υλικό | Υποστηρικτική Δομή | Επικοινωνία
Επικοινωνία


ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Διεύθυνση: Λέκκα 23-25 (5ος όροφος), Αθήνα
Email:infodesk@mnec.gr
Τηλ: +30 210 3258800 - 804


 
Ηλεκτρονική Υποβολή
Επισκεφθείτε ακόμα:
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής  webmaster