ΑΡΧΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΔΟΜΗ ΓΓΣΙΕ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Οργανόγραμμα
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων
Οργανόγραμμα

  • Οργανόγραμμα Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (169Kb)

 
Ηλεκτρονική Υποβολή
Επισκεφθείτε ακόμα:
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής  webmaster