ΑΡΧΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΔΟΜΗ ΓΓΣΙΕ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Γενική Γραμματεία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Γενική Γραμματεία

 • Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
  Νίκης 5-7 , 10180, Αθήνα
  Τηλ: +30 210 3332544
  Fax: +30 210 3332347
  ggse@mnec.gr


 • Ιδιωτικές Επενδύσεις - Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
  Λέκκα 23 - 25, Αθήνα, 5ος όροφος
  Τηλ: 210 3258800-804
  Ώρες εξυπηρέτησης: 9:00 - 15:00
  infodesk@mnec.gr


 • Στρατηγικές Eπενδύσεις
  Κορνάρου 1 & Ερμού, Αθήνα
  Τηλ: 210 3286162
  gdse@mindev.gov.gr

 
Ηλεκτρονική Υποβολή
Επισκεφθείτε ακόμα:
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής  webmaster