ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Για θέματα τεχνικής φύσεως μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο τμήμα υποστήριξης, στη διεύθυνση support@mou.gr.

Κατά τις εργάσιμες ημέρες (09:00-17:00) μπορείτε να επικοινωνείτε
με το τηλεφωνικό κέντρο στο:
210 7787940