ΑΡΧΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΔΟΜΗ ΓΓΣΙΕ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Στρατηγικές Επενδύσεις
Ιδιωτικές Επενδύσεις
Επενδυτικοί Νόμοι
Κανονισμοί - Νομοθεσία Κρατικών Ενισχύσεων
Εγκατάσταση κ Λειτουργία Επιχειρήσεων
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Ιδιωτικές Επενδύσεις - Εγκατάσταση κ Λειτουργία Επιχειρήσεων


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ν. 3427/2005 κεφ. ΣΤ'
Εγκατάσταση επιχειρήσεων παροχής ενδο-ομιλικών υπηρεσιών
Υποβολή αίτησης υπαγωγής καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους
Ν.4171/1961 άρθρο 9
Τεχνικές Εταιρείες
Υποβολή αιτήσεων όλο το χρόνο
Ν. 27/75 άρθρο 25
Ναυτιλιακές Εταιρείες
Υποβολή αιτήσεων όλο το χρόνο στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Υ.Ν.Α.)
Ν. 4251/2014 άρθρο 16
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα
Υποβολή αίτησης καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους
 
Ηλεκτρονική Υποβολή
Επισκεφθείτε ακόμα:
Χρήσιμες Διευθύνσεις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής  webmaster