Ο δικτυακός τόπος www.ependyseis.gr αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την υποστήριξη της ΜΟΔ Α.Ε.

Σκοπός του είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τις ενισχύσεις προς επενδυτικά σχέδια που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, δηλαδή τον Επενδυτικό Νόμο και τις ενισχύσεις προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Παράλληλα, αποτελώντας την είσοδο σε Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων.

Επιπλέον, ο δικτυακός τόπος www.ependyseis.gr φιλοξενεί το Νομοθετικό Πλαίσιο για Επιχειρήσεις στην Ελλάδα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) και παρέχει σε κωδικοποιημένη μορφή την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη ρύθμιση βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας και την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 | ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 |

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 | ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 |

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
bullet ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
 • Ανακοίνωση - 08.10.2019: (ΝΕΟ)

  Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του ν.4399/16, έως τις 16-12-2019

 • Ανακοίνωση - 30.08.2019:

  Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16

 • Ανακοίνωση - 08.08.2019:

  Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου ΕΣΧΑΣΕ της Στρατηγικής Επένδυσης «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο», θέση «Καραπέτης» νήσου Μυκόνου, της εταιρείας «BLUE IRIS AE»

 • Ανακοίνωση - 15.07.2019:

  Ανακοίνωση παράτασης 3ου κύκλου ΓΕ

 • Ανακοίνωση - 04.07.2019:

  Προκήρυξη καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν.4399/16


  Δείτε Περισσότερες Ανακοινώσεις...

 • bullet ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

  bullet ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)

  bullet ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

   
  Ηλεκτρονική Υποβολή
  Help Desk
  Καταγγελίες
  Επισκεφθείτε ακόμα:
  Χρήσιμες Διευθύνσεις
  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
  Ανακοίνωση Νομικής Μορφής  webmaster