ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 

Κεντρικές Διατάξεις που απορρέουν από τη Συνθήκη
Γενικοί Διαδικαστικοί Κανόνες
Εξουσιοδοτικός, Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός & De Minimis
Οριζόντιοι Κανόνες
Τομεακά - Εξειδικευμένοι Κανόνες
Εξειδικευμένα Μέσα Ενισχύσεων
Επιτόκια Αναφοράς
Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος
Προσωρινά Μέτρα της Ε.Ε. για την οικονομική κρίση
Ηλεκτρονική Υποβολή
Help Desk
Επισκεφθείτε ακόμα:
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις
 
Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ανακοίνωση Νομικής Μορφής webmaster